Israel/Antisemitism

Varför agerar vi mot Israel, är vi antisemiter?

Ett personligt svar från ett kollektiv.

Upprinnelsen till en våldsam situation är ofta komplicerad med många vändningar, starka impulser och känslor. Om det sen resulterar i övervåld från en part som dessutom är enormt mycket starkare kan den inte bortförklara våldet med argumentet ”men det var en jätte komplicerad process som ledd fram till det”. Det är nog alla överens om. Om det sedan är så att den som utövat våldet, staten Israel i detta exempel, kan hävda att en majoritet av dess innevånare härhör från en grupp som på många andra håll i världen är utsatt för rasistiska strukturer som pågått i mer än tusen år så svindlar perspektiven. Men det rättfärdigar fortfarande inte övervåldet i dag. Om samma rasistiska strukturer, alltså antisemitism, också lett fram till en fruktansvärd situation – som satt åtminstone en hel kontinent i trauma över vad dess invånare var kapabla till och där många 60 år senare fortfarande befinner sig i ett slags posttraumatiskt tillstånd kring det – hur klart kan vi då tänka kring ”den starkes”, Israels, övervåld i dag?
Självklart kommer känslor lägga sig i vårt tänkande, men det är inte skäl att blunda, inte skäl att låta bli att ta ställning, inte skäl att använda andra ord än de vi brukar för att beskriva övergrepp.

Ett skeende kan på det sättet vara komplext historiskt sett samtidigt som nuet kan vara avskalat och lättbegripligt.

I Israels fall står vi inför en stat där en majoritet av innevånarna globalt sett tillhör en minoritet.Denna minoritet kan också i allra högsta grad vara utsatt för förtryck eller förföljelse, på en annan plats, men den stat där de är i majoritet kan samtidigt vara ”den starke” i sin region, och agerar där i strid med både FN-konventioner och folkrätt. Det uppstår en situation där de som utför brott mot andra människor kan åberopa att det existerar förtryckande strukturer mot dem runt om i världen, vilket det gör.

Men varför då engagera sig i just den här orättvisan, varför just Israel, varför inte välja andra orättvisor där det finns en ”enklare ingång” i rättvisekraven? Det är frågor vi ofta får.
Därför att denna har vi sett, vi kan inte blunda för vi har varit mitt i den. Vi har andats tårgasen och känt smärtan, sprungit bland de livrädda barnen, hållit sin hand på den skjutna 15-åringens hand och kommer aldrig glömma hans ögon.
Vi har alla i gruppen besökt eller bott längre och kortare perioder i Israel och på Västbanken, några har rötter i region, andra är av judiskt ursprung och våra vägar korsades i den palestina solidariskarörelsen och vi befann oss alla i Göteborgs hbtq-miljö när vi för lite mer än ett år sedan blev bekanta med termen ”pinkwashing”.

– ”varför är ni så besatta av Israel?”, ”Ni jobbar ju inte mot pinkwashing, ni är ju bara helt besatta av att smutskasta Israel och gör det under pinkwashing-flagg” och som några personer skrek till oss under en workshop vi höll under Stockholm pride i år – ”antisemiter”, ”rasister”.
Detta är påståenden, frågor och ord vi fått kastade efter oss och det första skulle kunna gå att bemöta med – varför inte Israel? En av de orättvisor som sker på Västbanken i dag är att personer skjuts av en ockupationsarmé. Liv är inte en förhandlingsbar position, det finns inte parametrar eller politiska kontexter som kan göra döda mindre döda. Och den absoluta smärtpunkten i detta är barns liv, det får inte relativiseras.
De flesta har ännu bilderna från Gaza kvar där barn sköts ihjäl på den egna skolgården, det är inte en konflikt, det är krigets grymheter som för oss suddar ut frågan ”varför agerar ni mot Israel”?

Som en av oss i gruppen svarar på samma fråga:
Den diskrimineringen palestinierna nu upplever är på många sätt att likna vid hur vi judar och andra grupper behandlades i 30-talets Tyskland. Palestinerna måste bära speciella pass som skiljer dem från den judiska befolkningen, de måste stå i checkpoints stora delar av dagarna för att kunna komma till och från sina arbeten. De är inlåsta bakom murar, oförmögna att resa någon annanstans. De beskjuts, de arresteras, de bombas – helt godtyckligt. Att agera mot detta och för alla människors rätt att leva sina liv fria från förtryck är samma kamp som den mot förtrycket av judar under andra världskriget. Många av mina släktingar dog i andra världskrigets koncentrationsläger, just därför är det för mig självklart att kämpa mot att människor behandlas på samma sätt som min familj gjorde.

Vad vi delar med er som kallar oss rasister och antisemiter är avskyn mot sådana uppfattningar och attityder. Många i gruppen har såklart (eftersom vi alla tillhör minoriteter på olika sätt) varit utsatta för våld, hot och trakasserier av nazister.
Som en person i gruppen berättar om första gången han var utsatt för våld av högerextrema:
Jag blev misshandlad och knivskuren av nazister när jag var 18år, de präglade flera år av mitt liv och jag påminns om det varje dag jag tittar mig i spegeln och ser ärren i ansiktet. Ens politiska engagemang är svårt att skilja från ens erfarenheter, det en upplevt och de impulser en fått.

När några av oss var på Västbanken pågick systematiska nattliga räder i olika palestinska byar, natt efter natt, med godtyckliga arresteringar. När vi vaknade visste vi inte vilka som var kvar eller vilka som var borta. De pågår fortfarande men nu i andra byar.
Det är den situation människor lever i, det finns ingen historia som kan rättfärdiga en sådant ”nu”. Det finns heller inget ”nu” som kan skugga en fruktansvärd historia, båda sakerna lika giltiga men rättfärdigar inte varandra.

Vårt synsätt delas av många fantastiska personer som bor i Israel som också arbetar mot Israels ockupation av Västbanken och blockad av Gaza.

Vi vill också förtydliga, för att vi fått frågan, att vi inte på något sätt ”vill skuldbelägga judar i Israel” genom att vi förespråkar en bojkott mot Israel.
BDS-kampanjen stöds av otaliga israeler och används som ett medel för att häva Israels olagliga ockupation av Västbanken och blockad av Gaza. Så fort den upphör kommer inte vi förespråka en bojkott. BDS-kampanjen är inte ett straff eller utdömande av skuld utan ett sista medel för att försöka häva en ockupation som just nu förstör människors liv, och har gjort så i flera generationer. Vi är livrädda att de generationer som växt upp under en obeskrivlig terror på sikt kommer att bli ett problem för en fredlig utveckling i regionen. På samma sätt ser vi de generationer som växer upp och får agera militär och utöva terror som ett mycket allvarligt problem för det egna Israeliska civilsamhället och för en utveckling för en rättvis fred.

Vi hör vad ni säger och håller med om att det är av största vikt att beakta att anti-Israeliska argument kan vila på antisemitisk grund och att pro-Palestinska argument kan ha sin härkomst i ett antisemitiskt synsätt. Något vi måste vara observanta emot och reagera när sådant sker.
Det ställer krav på oss att hålla rent hus och inte ta emot sympatier från håll vi inte önskar dem ifrån. Peka gärna när sådant inträffar, men helst då det verkligen inträffat.

Vi tycker att det också är av största vikt att ordet ”antisemitism” inte blir urvattnat, det är ett viktiga ord, så viktigt för att det synliggör och pekar ut en struktur för rasism. Ett ord som blottlägger hur vi gör människor till ”den andre”, tillskriver den egenskaper och samtidigt förminskar dennes mänsklighet, det som i förläggningen möjliggör det ofattbara.

Till alla personer som är utsatta för strukturer avsedda att försvåra deras liv, som på ett eller annat sätt identifierar sig med – eller av andra identifieras som minoritetsgrupper: fortsätt att överleva, fortsätt kampen. Det är det enda, med både glädje och sorg vi kan säga nu, och vi vet att vi alla delar samma önskan att sluta använda ”kampen fortsätter” som alltid indikerar – fortsätt överlev, och istället få byta till: kära kamrater lev. Inget mer.

*

Vi vill också rekommendera er att läsa Judith Butlers text: ”No, it’s not anti-semitic”, klicka på länken här så kan du läsa hela texten publicerad på London Review of Books: http://www.lrb.co.uk/v25/n16/judith-butler/no-its-not-anti-semitic

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: